ING vraagt in aanloop naar WK aandacht met 'Doelen voor Gelijke Kansen'

Vrouwenvoetbal is nog altijd achtergesteld ten opzichte van mannenvoetbal, dat vindt meer dan 7 op de 10 Nederlanders (71,5%). Ook stelt 69,3% dat voetbalsters minder kansen krijgen dan voetballers. Een ruime meerderheid (60,2%) is daarnaast van mening dat vrouwenvoetbal meer aandacht verdient in de media. En bijna twee derde (65,7%) van de voetbalsters zegt nog altijd te maken hebben met vooroordelen.

Dit blijkt uit onderzoek onder 1.028 Nederlanders waaronder 173 voetballende meisjes en vrouwen, dat in opdracht van ING in aanloop naar het WK is uitgevoerd. ING maakt zich als partner van de KNVB en hoofdsponsor van het Nederlands voetbal met programma’s als Niemand Buitenspel al jaren sterk voor gelijkheid in het voetbal. Meer dan twee derde (70,2%) van de ondervraagden vindt dat jongens in het amateurvoetbal demeeste kansen krijgen om zich te goed ontwikkelen. 63,7% vindt dat jongens nog altijd meer danmeisjes gestimuleerd worden om lid te worden van een voetbalvereniging. 46,3% denkt dat jongensbetere trainingsfaciliteiten hebben dan meisjes. En de helft van de Nederlanders (50,8%) ziet datjongens beter getraind worden dan meisjes.

Opvallende paradox

De resultaten laten ook een opvallende paradox zien tussen wat Nederlanders vinden van ongelijkheid in het voetbal versus hun eigen houding ten opzichte van vrouwenvoetbal. Hoewel zij erkennen dat vrouwenvoetbal achtergesteld wordt en kritiek hebben op het verschil in beloning, vindt een minderheid (42,4%) dat vrouwen even goed kunnen voetballen als mannen en vindt meer dan een derde (35,2%) vrouwenvoetbal in het algemeen minder boeiend dan mannenvoetbal. Vooral Nederlandse mannen hebben die mening: bijna de helft van hen (48,3%) vindt vrouwenvoetbal minder boeiend, vergeleken met 26,1% van de vrouwen.

Voetbalsters nog altijd benadeeld

Het onderzoek richt zich ook op de ervaringen van voetbalsters (16 t/m 29 jaar). Zij hebben nog altijd temaken met vooroordelen en negatieve stereotypering. Zo geeft meer dan twee derde (68%) van henaan dat zij minder serieus worden genomen dan mannen en zeggen 4 op de 10 (44%) dat zij hardermoeten werken dan mannen. De ongelijkheid uit zich volgens de voetbalsters ook in praktische zakenzoals minder goede faciliteiten dan mannen (40,9%) en minder goede trainingen (44,4%). De behoefte aan verandering is duidelijk zichtbaar in de wensen van voetbalsters. Zij pleiten voor meervrouwelijke coaches in het amateurvoetbal (68,4%) en ze verlangen naar meer vrouwelijke rolmodellenin de voetbalwereld (68,2%). Bovendien ziet 67,7% van hen graag dat vrouwen een grotere rol spelenin het mannenvoetbal, bijvoorbeeld als scheidsrechters en coaches.

‘Overheid en bedrijfsleven aan zet'

De sportwereld is niet uniek waar het gaat om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 45,2% van de Nederlanders vindt niet dat mannen en vrouwen in Nederland gelijke kansen hebben in desamenleving. Dit komt volgens hen het meeste voor in het bedrijfsleven (60,7%), gevolgd door sport(15,9%). De overheid (59,2%) en het bedrijfsleven (55,1%) zijn volgens Nederlanders de tweevoornaamste sectoren om dit probleem aan te pakken.

Doelen voor Gelijke Kansen

Met de ‘Doelen voor Gelijke Kansen’ vraagt ING aandacht voor de ongelijkheden en uitdagingen in hetNederlandse meisjes- en vrouwenvoetbal. ING gebruikt als beeld van deze campagne voetbaldoelenmet bijzonder gevormde lat en palen, die laten zien dat meisjes en vrouwen harder moeten werken enmet obstakels te maken krijgen om te kunnen scoren. Yolanda van Die, directeur Brand & Experiences, Marketing en Communicatie bij ING Nederland: “Hetis onze ambitie als partner van de KNVB en hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal om bij tedragen aan gelijke kansen voor iedereen in het speelveld. ING is al sinds 2010 hoofdsponsor van hetNederlands mannenelftal én vrouwenelftal. In 2020 werden er ook gezamenlijke doelstellingenopgesteld met de KNVB over een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meervrouwelijk kader bij amateurclubs. Aan amateurclubs waarvan ING hoofdsponsor is, stellen we devoorwaarde dat minimaal 25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal.Allemaal gericht op het bijdragen aan de verdere groei en zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal inNederland.” Eén van de Doelen voor Gelijke kansen zal zondag tijdens de uitzwaaiwedstrijd van de OranjeLeeuwinnen in de Fanzone staan. Fans kunnen een balletje trappen en er zelf achterkomen dat het lastiger scoren is. De Doelen voor Gelijke Kansen zullen daarna een reis maken door het land, naar verschillende amateurclubs.

Demonstratiewedstrijd Creators FC

De Doelen voor Gelijke Kansen zijn op woensdag 28 juni voor het eerst in gebruik genomen door tweegemixte teams van Creators FC. Op het Jaarbeursplein in Utrecht speelden zij eendemonstratiewedstrijd met de Doelen voor Gelijke Kansen om zich achter de boodschap‘Vrouwenvoetbal verdient meer’ te scharen. Presentatrice, radio DJ en programmamaker Ouassima Tajmout voetbalt mee: “Als meisje of vrouw kunje nog zo goed zijn of ambitieus, maar de realiteit is dat het lastig blijft om te scoren als je wordttegengewerkt of als er nog altijd sprake is van verschillende benaderingen en kansen. Ik vind het heelgoed dat ING dat op deze manier aankaart. Alle meisjes en vrouwen in Nederland moeten niet alleenkunnen dromen over een professionele carrière als voetbalster, maar moeten dat ook kunnenbereiken!”

Lees meer: